Westerse inzichten

 

In de westerse medische wetenschap kunnen we voor het bestaan van tsubo’s (westers: tenderpoints, triggerpoints reflex- of neuromusculaire punten) een verklaring vinden in de bouw en werking van het zenuwstelsel met behulp van zogenoemde segmentale verschijnselen.

 

Dit is een begrip uit de embryologie en neurologie waarmee de samenhang tussen organen, het centraal zenuwstelsel en het bewegingsapparaat wordt verklaard.

In het westen gaat men er daarom van uit dat de behandeling van tsubo’s en meridianen invloed hebben op het autonoom (vegetatief) zenuwstelsel en het hormonale systeem. Pijn wordt gereduceerd of zelfs weggenomen en een te hoge spierspanning wordt opgeheven. Het  zenuwstelsel wordt tot rust gebracht en er ontstaat een beter evenwicht in de processen die zich in het menselijk lichaam afspelen om het lichaam in stand te houden: de homeostase.

 

Met andere woorden: het menselijk lichaam verkeert in een bepaald evenwicht, maar is zelden of nooit 100% in balans (dynamisch evenwicht). Met Shiatsu therapie wordt met een minimale prikkel het zelf genezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. In feite wordt het bestaande, valse evenwicht weer verstoord. Hierdoor gaat het lichaam zelf op zoek naar een nieuw evenwicht, wat een verbetering van de lichamelijke balans oplevert.