Werkwijze

Het eerste consult begint met een korte kennismaking en een intakegesprek (anamnese) om een beeld te krijgen van de klachten en wat daaraan vooraf gegaan is. Vervolgens voel ik nauwkeurig de polsen en bekijk ik uw tong. De energie van de organen hebben elk een plek op de tong en in de pols. Op basis van al deze informatie stel ik de diagnose en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Hierna volgt de eerste behandeling.

 

Het totaal aantal behandelingen dat u nodig heeft en de frequentie ervan is moeilijk exact aan te geven. Weest u zich ervan bewust dat een acute klacht die nog niet zo lang bestaat sneller oplost dan een chronische klacht die maanden of jaren de kans heeft gehad zich te wortelen. Uw lichaam heeft de tijd nodig om het zelf genezend proces aan te spreken en op volle toeren te zetten. Soms zijn een paar behandelingen genoeg, soms duurt het behandeltraject wat langer. De duur en frequentie is ook voor iedereen verschillend, dit komt omdat iedereen anders op de behandelingen zal reageren, we zijn per slot van rekening allemaal uniek.

 

Bij elk consult wordt geëvalueerd en zo nodig het behandelplan aangepast.

Waar nodig krijgt u bij de behandelingen advies op maat m.b.t. voeding en leefstijl en/of krijgt u oefeningen mee die uw herstel bevorderen.

 

Het eerste consult duurt ongeveer 2 uur, dit vanwege het intakegesprek.

De vervolgconsulten duren zo’n 75 tot 90 minuten.

 

Ik verzoek u om makkelijke, liefst katoenen kleding aan te trekken. Verder dient u een badlaken mee te nemen.

 

Indien nodig kan er op locatie behandeld worden.

 

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag kunt u telefonisch, via het contactformulier of per e-mail contact met mij opnemen.