Shiatsu Zen-style

 

Zen Shiatsu is een Shiatsu stijl die ontwikkeld is door Shizuto Masunaga. 

Shizuto Masunaga (1925-1981) studeerde westerse psychologie en Traditionele Chinese geneeskunde (TCG) en gebruikte deze kennis bij het ontwikkelen van zijn stijl van Shiatsu. Daarnaast doceerde hij gedurende 10 jaar aan het Nippon Shiatsu Instituut van Namikoshi.

 

Zen Shiatsu is een allesomvattende Shiatsu stijl, die geworteld is in de oude Taoïstische basis, het Zenboeddhisme en het traditionele gebruik van Shiatsu, maar die ook aansluit bij de moderne psychologie. Zen verwijst in dit verband naar de beoefening van een kwaliteit van ZIJN, de kwaliteit van de presentie en daarmee naar een spirituele dimensie.

 

Shizuto Masunaga had als psycholoog grote interesse in de psychologische, emotionele en spirituele aspecten van een disbalans in de Ki. Hij wilde terug naar de spirituele basis van geneeskunde, terug naar een zuiver en oprecht menselijk contact, waar de aandacht uitgaat naar de klacht én naar de hele persoon.

 

Door klinisch onderzoek te doen ontdekte Masunaga dat er in het menselijk lichaam veel méér meridianen zijn dan men tot dusver had aangenomen. Hij bracht een compleet meridianenstelsel in kaart, dat het gehele lichaam omvat. Daarnaast ontwikkelde Masunaga een zeer gedetailleerde diagnostische methode waardoor de therapeut, door het betasten van de buik, een beeld kan krijgen van iemands totale gezondheidstoestand, de Hara diagnose.

 

Masunaga legde ook veel nadruk op de ontwikkeling van de beoefenaar zelf om meer in zijn kern te komen en anderen aan te raken vanuit het eigen centrum. De kern van de mens is zijn diepste ervaringsniveau en is existentieel van aard. Dit is het ervaringsniveau van het hart. Het centrum van de mens wordt in Japan Hara genoemd.

De Hara kan beschouwd worden als een energetische klankschaal die in de buik net onder de navel zit. Het is het gevoelscentrum van de mens dat in staat is zowel impulsen van buitenaf als ook signalen van het hart waar te nemen. Hiermee worden niet de bedachte emoties bedoeld die zich als reacties op impulsen voordoen.

 

Zen Shiatsu is een verfijning van de traditionele Shiatsu. De oosterse achtergrond komt in de diagnose en behandeling sterker naar voren dan bij de Shiatsu Namikoshi. Er wordt niet puntgericht, maar meridiaan gericht gewerkt; in de kata, de vorm waarmee behandeld wordt, zie je dat duidelijk vormgegeven in de vele strekkingen waarin gewerkt wordt. Het te behandelen been of arm wordt bijvoorbeeld in een bepaalde stand gelegd zodat de Ki stroom al vanuit die houding wordt beïnvloed en de toegepaste druk minimaal hoeft te zijn voor een optimaal resultaat. Dit gecombineerd met een juiste druktechniek vanuit de Hara en het altijd aanwezig zijn van een hulp hand die het werken van de drukhand ondersteunt maakt de Zen-Shiatsu verfijnd en een geweldige manier om de Ki te harmoniseren.

Zen-Shiatsu onderscheidt zich van andere stijlen van Shiatsu door de nadruk die wordt gelegd op het meridiaanconcept en de samenwerking tussen de twee handen.

Zen-Shiatsu is een hart-hand communicatie.